Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO- TECHNICZNYCH.

 

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska w roku 2008, a następnie w roku akademickim 2009/2010 dwusemestralne Studium Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy również na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.
W sierpniu 2008 roku podjęła swoją pierwszą pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej na stanowisku referenta, a od 2009 – starszego referenta. Od 1 stycznia 2013 roku pełni w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych.
W roku 2009 brała udział w szkoleniu „Zamówienia publiczne dla początkujących” oraz „Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE” organizowane przez APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej w Warszawie. W roku następnym ukończyła szkolenie „Przygotowanie, realizacja i zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi” przez Instytut Energetyki w Warszawie, a następnie w Letniej szkole z zakresu zarządzania projektami” organizowanej przez Centrum Kształcenia Międzynawowego PŁ uzyskując certyfikat International Project Management Association – IPMA na poziomie „D”. Uzyskała również certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy wg norm ISRS, OHSAS 18001:2007, PN-N-180001:2004, SCC 2008/05” nadany przez Det Norske Veritas w roku 2010. Brała udział w szkoleniu „Dydaktyka dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz w „Seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek”, organizowanych przez Centrum Edukacji i doradztwa EGO.
Prowadziła obsługę administracyjno- finansową Indywidualnego Projektu Kluczowego pt.: „Mikro- i Nano- Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej” realizowanego w okresie: 01.02.2009 – 31.03.2013. Natomiast od 01.06.2013 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi i obsługą finansową projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla".
Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska od 2010 r.
W roku 2011 mgr inż. Ewa Kłys otrzymała indywidualna nagrodę JM Rektora PŁ oraz znalazła się w zespole, który trzymał Nagrodę Rektora PŁ za najbardziej wartościowe wdrożenie.
Jej pasja to syn Maciuś (rocznik 2012) i ... praca!
 

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83