Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

Artur Gutkowski urodził się w Rypinie w 1973 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w roku 1999 uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika specjalności Maszyny Przemysłu Spożywczego, Chłodniczego i Klimatyzacja. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym PŁ na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. W roku 2000 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Techniki Cieplnej i Chłodnictwa PŁ. Jego praca naukowo-badawcza dotyczyła głównie eksperymentalnemu określaniu parametrów płomieni rozprzestrzenianych się w mieszankach gazowych. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną "Eksperymentalna weryfikacja stałych fizycznych płomieni dla kilku paliw gazowych o różnych prędkościach spalania laminarnego". Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora został mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Techniki Cieplnej i Chłodnictwa PŁ.

Obszar zainteresowań, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, został poszerzony o symulacje numeryczne propagacji płomieni laminarnych.

Artur Gutkowski jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, także z tzw. listy filadelfijskiej, dotyczących procesów spalania mieszanek gazowych, ciekłych i pyłowych. Jest współautorem rozdziału w monografii "Combustion Phenomena: Selected Mechanisms of Flame Formation, Propagation and Extinction" wydanej przez CRC Press, Taylor & Francis Group.

W ramach działalności dydaktycznej, prowadzi zajęcia między innymi z termodynamiki, wymiany ciepła i procesów spalania.

Czynnie uczestniczył podczas realizacji programów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, jak i w programach europejskich.

Był również recenzentem artykułów dla uznanych pism naukowych oraz materiałów zgłaszanych na konferencje, między innymi: Combustion Science and Technology oraz International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems.

Odbył krótkoterminowy staż w Laboratoire de Combustion Détonique, Université de Poitiers, ENSMA (Francja, 2001) oraz dwa półroczne w National Microgravity Laboratory, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing (Chiny, 2005) i w Division of Combustion, Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg (Szwecja, 2007-2008).

W 2014 roku obronił rozprawę habilitacyjną zatytułowaną „Badania rozprzestrzeniania się i gaszenia płomienia podczas spalania mieszanki propanu z powietrzem w wąskich kanałach”. Od tego samego roku jest także kierownikiem Zakładu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa w Instytcie Maszyn Przepływowych PŁ.

Artur Gutkowski jest członkiem zarządu Polskiego Instytutu Spalania.

 

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83